Fritaget for vejrkompensering

FJV. Installationer i Hanstholm og Ræhr har fået dispensation

til at undlade vejrkompensering.

Der vil typisk kunne spares ca. kr. 5000 på udskiftning af fjernvarmeanlæg.